Tất cả bài viết

  • Tìm hiểu về quy trình dệt - nhuộm vải

    Tìm hiểu về quy trình dệt - nhuộm vải

    Ngày:14/05/2018

    Quy trình dệt nhuộm vải thun, vải kaki, vải kate,.....thông thường có ba công đoạn cơ bản là : - Kéo sợi - Dệt vải – Xử lý hóa học (Nấu, tẩy)- Nhuộm – Hoàn thiện vải.Chúng ta cùng tìm hiểu...
 
z